Популярные товары

Положение о проведении международного открытого творческого конкурса на реализацию проекта по изготовлению памятника медицинским работникам всего мира

Положение о проведении международного открытого творческого конкурса на реализацию проекта по изготовлению памятника медицинским работникам всего мира

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ВІДКРИТОГО ТВОРЧОГО КОНКУРСУ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЄКТУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ПАМ'ЯТНИКА МЕДИЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ УСЬОГО СВІТУ

1. Загальна частина

1.1. Це положення визначає порядок організації та проведення Міжнародного відкритого творчого конкурсу на виготовлення пам'ятника МЕДИЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ УСЬОГО СВІТУ (далі по тексту - Конкурс).

1.2. Метою Конкурсу є вибір на конкурсних умовах кращого проєкту пам'ятника на задану тему, виконаного на високому професійному рівні і найкращого щодо цінових пропозицій.

1.3. Конкурс є відкритим за складом учасників. Учасниками Конкурсу можуть бути фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства) або їх об'єднання, творчі колективи.

1.4. Організатори Конкурсу: ГО «Спільна Перемога», незалежна «Громадська рада з питань культури, молоді та спорту України», МГО «Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства».

1.5. Інформаційні спонсори Конкурсу:

Видавничий дім «Заславський», Видавництво Самміт-Книга, газета «Ваше здоров’я» та міжнародний науково-практичний журнал «Здоров’я суспільства».

1.6. Переможця Конкурсу визначає Конкурсна комісія, що призначається спільним рішенням ГО «Спільна Перемога», незалежної «Громадської ради з питань культури, молоді та спорту України», МГО «Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства». Члени Конкурсної комісії не має права брати участь в Конкурсі.

1.7. Проект, представлений на Конкурс, повинен передбачати можливість розміщення пам'ятника в місці установки за адресою орієнтир: пішохідний перехід бульвару Лесі Українки, навпроти КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва) (далі по тексту - «Місце установки»).

2. Основні завдання конкурсного проекту

2.1. Домогтися високохудожньої, візуально виразною і історично достовірної опрацювання деталей ескізу пам'ятника. Представити разом з проєктом пам'ятника в м'якому матеріалі, локально-кошторисний розрахунок на виготовлення бронзових елементів пам'ятника.

3. Умови конкурсу

3.1. Конкурс проводиться в 1 (один) тур.

3.2. Учасникам Конкурсу видається положення Конкурсу.

3.3. Учасники надають конкурсні проекти, локально-кошторисні розрахунки на виготовлення пам'ятника за представленим проєктом і портфоліо своїх реалізованих проектів відповідно до умов Конкурсу (п. 3.4. Положення).

3.4. Учасники Конкурсу представляють:

- ескіз художньо-рішення пам'ятника в м'якому матеріалі розміром не більше 50 см;

- пояснювальну записку з технічними параметрами і економічними показниками проєкту (локально-кошторисний розрахунок вартості виготовлення пам'ятника за представленим проектом);

- девізний конверт з інформацією про автора (авторів) проєкту - ПІБ (повністю), спеціальність, почесні звання, контактний телефон (адреса електронної пошти), портфоліо реалізованих проектів.

3.5. З метою збереження анонімності авторів / авторських колективів конкурсні проєкти представляються під девізом.

Девіз - це комбінація з 6 цифр (висота цифр 1 см) розміщується у верхньому правому куті планшета, альбому, девізного конверта, на диску з електронними матеріалами.

3.6. Факт подачі автором або авторським колективом проєкту на Конкурс означає безумовну згоду з принципами і правилами проведення Конкурсу, що встановлюються цим положенням.

3.7. На підставі поданих візуалізацій Конкурсна комісія визначає кращий проєкт виготовлення пам'ятника на задану тему.

3.8. Надійшли на Конкурс проекти оцінюються за такими критеріями:

• відповідність проєкту цілям Конкурсу;

• композиційне виконання;

• відповідність культурним, моральним і естетичним нормам.

4. Організаційні питання проведення Конкурсу

4.1. Термін подачі конкурсних проєктів: з 1 серпня 2020 року до 1 вересня 2020 року. За адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9 оф. 202, 203.

4.2. Конкурсні проєкти, що надійшли після закінчення строку, встановленого п. 4.1. реального стану, до участі в Конкурсі не приймаються.

4.3. Представляючи конкурсний проєкт, Учасник конкурсу гарантує, що проект створений його творчою працею / працею авторського колективу і не є об'єктом інтелектуальної власності третіх осіб. Учасник, який представив на Конкурс проєкт (проектні матеріали), автором яких він не є, несе відповідальність відповідно до законодавства України перед власником виключних авторських прав на представлений проєкт.

4.4. Підведення підсумків Конкурсу, проводиться в період с 1 вересня 2020 р. до 15 вересня 2020 р.

4.5. Учасник, що зайняв за підсумками Конкурсу перше місце, передає виключні права в повному обсязі на проєкт пам'ятника Організаторам Конкурсу.

4.6. Переможцю Конкурсу буде надано право брати участь у реалізації проєкту.

4.7. За роз'ясненням і консультацією з організаційних питань Конкурсу звертатися до представника Організатора :

Шекера Олег Григорович, за телефоном: +38 066 704 97 75.

Проєкти, подані на Конкурс, зберігаються протягом 10 (десяти) робочих днів з дня підведення підсумків Конкурсу. Організатори Конкурсу не несуть відповідальності за збереження проектних матеріалів, незатребуваних в зазначений термін.

4.8. Учасники Конкурсу несуть всі витрати, пов'язані з підготовкою і подачею на Конкурс проєктів. Організатори Конкурсу за цими видатками не відповідають і не мають зобов'язань, незалежно від ходу і результатів Конкурсу перед Учасниками Конкурсу або третіми особами, яким такі дії можуть принести збитки.

4.9. Інформація про Конкурс та його результати розміщується на сайті Видавничий дім «Заславський», Видавництво Самміт-Книга.

Оставить отзыв

* Ваше имя
* E-mail скрыто
* Отзыв